Bản để in

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (2017-2018)

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

 

Thứ 2, ngày 15/01/2018

8g00: Giao ban đầu tuần NXB

Tiếp tục đọc duyệt cuốn GT Nguyên lý kế toán (Hồ Thị Mỹ Hạnh)

Tiếp tục biên tập cuốn Nghiên cứu ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh vào phục vụ phát triển du lịch (Phan Thư Hiền, liên kết xuất bản)

Thứ 3, ngày 16/01/2018

 

- Gửi Nhà in cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (Tập 3)

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã xuất bản (Luật dân sự, Cuộc sống & niềm tin, Công đoàn Hà Tĩnh tập 1, tập 2)

Thứ 4, ngày 17/01/2018

 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Biên tập cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân (PGSTS Bùi Văn Dũng)

- Biên tập cuốn Giáo trình Nhiệt học (PGS. TS Mai văn Lưu)

Thứ 5, ngày 18/01/2018

 

- Đọc sơ duyệt cuốn Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Trần Vũ Tài)

- Gửi nhà in cuốn Nghiên cứu ứng dụng … (Phan Thư Hiên)

Thứ 6, ngày 19/01/2018

 

- Làm các quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu các GT đã làm thủ tục XB

- Tiếp tục rà soát tiến độ xuất bản theo danh mục GTXB 2017, 2018 (đã phê duyệt)

Thứ 7, ngày 20/01/2018

 

Chủ nhật, ngày 21/01/2018