TUẦN 26 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

 

Thứ 2, ngày 25/02/2019

13g30 : Giao ban đơn vị đầu tuần

- Biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Từ Hán – Việt (PGS Hoàng Trọng Canh chủ biên)

Thứ 3, ngày 26/02/2019

 

8g00: Nghe thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công An) nói chuyện tại Hội trường A (GĐ, các PGĐ tham dự)

- Chế bản cuốn Quản lý nhà nước về kinh tế (TS Trần Thị Hoàng Mai chủ biên)

- Chuẩn bị nghiệm thu cuốn Giáo trình Toán học (TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

Thứ 4, ngày 27/02/2019

 

- Thanh toán với Nhà trường về sách liên kết xuất bản 2018;

- Biên tập, chế bản cuốn Lịch sử đảng bộ xa Thạch Hạ (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Chế bản cuốn GT Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (PGS Phạm Thị Phú chủ biên)

Thứ 5, ngày 28/02/2019

 

- 15g00: Nghiệm thu giáo trình Chương trình và lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân(TS. Phạm Thị Bình chủ biên);

- 16g00: Nghiệm thu giáo trình Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại(PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng chủ biên)

- Biên tập cuốn Giáo trình Toán Kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

Thứ 6, ngày 01/03/2019

 

- 16g00: Nghiệm thu giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lý (PGS.TS. Nguyễn Đình Thước chủ biên);

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử đảng bộ xa Thạch Hạ (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Thứ 7, ngày 02/03/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 03/03/2019