LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (2017-2018)

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018

 

Thứ 2, ngày 23/4/2018

- 8g30: Giao ban đầu tuần của đơn vị

- Tiếp tục gửi in các cuốn sách NN đặt hàng đã đọc duyệt (Sản xuất giống, nuôi thủy đặc sản, … )

Thứ 3, ngày 24/4/2018

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Phương pháp dạy Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT

- Làm thủ tục phát hành các sách đã nhận từ nhà in (Tiến trình lịch sử Việt Nam,…)

- Làm công văn thông báo đăng ký bổ sung, điều chỉnh giáo trình xuất bản 2018

Thứ 4, ngày 25/4/2018

 

Nghỉ lễ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 âm lịch)

Thứ 5, ngày 26/4/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in các cuốn sách NN đặt hàng (Kỹ thuật sản xuất cá hồng Mỹ,…)

- Đăng ký xuất bản phẩm đợt tháng 4/2018

- Rà soát, chỉnh sửa Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (trên cơ sở bản duyệt của Phó HT phụ trách)

Thứ 6, ngày 27/4/2018

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã có đủ hồ sơ

- Làm công văn thông báo đăng ký bổ sung, điều chỉnh giáo trình xuất bản 2018

Thứ 7, ngày 28/4/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 29/4/2018