LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (2017-2018)

Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018

 

Thứ 2, ngày 30/4/2018

 

Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

Thứ 3, ngày 01/5/2018

 

Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Thứ 4, ngày 02/5/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in các cuốn sách NN đặt hàng (Kỹ thuật sản xuất cá hồng Mỹ,…)

- Rà soát, chỉnh sửa Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (trên cơ sở bản duyệt của Phó HT phụ trách)

Thứ 5, ngày 03/5/2018

 

8g00: Giao ban Nhà trường tại Hội trường (T8 Nhà điều hành: Th Dũng, th Quảng)

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

- Rà soát, chỉnh sửa Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (trên cơ sở bản duyệt của Phó HT phụ trách)

Thứ 6, ngày 04/5/2018

 

- Làm công văn thông báo đăng ký bổ sung, điều chỉnh giáo trình xuất bản 2018

- Rà soát, chỉnh sửa Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (trên cơ sở bản duyệt của Phó HT phụ trách)

Thứ 7, ngày 05/5/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 06/5/2018