LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (2017 - 2018)

Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

 

Thứ 2, ngày 23/7/2018

8g00: Giao ban đơn vị

Tiếp tục xử lý hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017 (đ/c Tú)

Biên tập giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học vật lí (Phạm Thị Phú)

Thứ 3, ngày 24/7/2018

 

- Nhận sách từ nhà in cuốn Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Phát hành sách cuốn Nguyễn Du – Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ (GS. Phong Lê)

- Tiếp tuc sửa bản in cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 4, ngày 25/7/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

- Tiếp tục biên tập Phát triển năng lực người học trong dạy học vật lí (Phạm Thị Phú)

Thứ 5, ngày 26/7/2018

 

7g45: Hội nghị về xếp hạng trường đại học (đ/c Dũng, đ/c Quảng tại Hội trường A)

- Nộp lưu chiểu các sách đã xuất bản (Định mệnh của Trần Ngưỡng)

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

Thứ 6, ngày 27/7/2018

 

- Tiếp tục biên tập Phát triển năng lực người học trong dạy học vật lí (Phạm Thị Phú)

- Kiểm tra, sửa bản in cuốn Ngôn ngữ hình thức và automata (Trần Xuân Sang)

Thứ 7, ngày 28/7/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 29/7/2018