TUẦN 14 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 18/11/2018 đến ngày 24/11/2018

 

Thứ 2, ngày 18/11/2019

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam – góc độ vận dụng lý thuyết kinh tế học hiện đại)

- 8g00: Họp rà soát công việc tháng 11/2019

Thứ 3, ngày 19/11/2019

 

7g30: Mittinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước c/b)

Thứ 4, ngày 20/11/2019

 

Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 5, ngày 21/11/2019

 

- Đọc duyệt sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 6, ngày 22/11/2019

 

- Đọc duyệt sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Đô thị Vinh từ 1804 đến 1974)

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 7, ngày 23/11/2019

 

Chủ nhật, ngày 24/11/2019