TUẦN 52 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019

 

Thứ 2, ngày 26/8/2019

- 8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Giáo trình Luật hình sự Việt Nam)

- Sửa bản in “60 năm Trường Đại học Vinh”

Thứ 3, ngày 27/8/2019

 

- Tiếp tục biên tập sách nhà nước đặt hàng 2019 (Trợ giúp pháp lý cho người nghèo của TS Đinh Ngọc Thắng)

- Chế bản tập cuốn Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics của PGS. TS Lê Đình Tường)

Thứ 4, ngày 28/8/2019

 

- Gửi in cuốn Giáo trình Toán học (dành cho sinh viên ngành Nông Lâm Ngư do TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

- Gửi in cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

Thứ 5, ngày 29/8/2019

 

- Biên tập Giáo trình Tin học ứng dụng (của TS Trần Xuân Sang chủ biên)

- Đọc duyệt sơ bộ sách Nhà nước đặt hàng 2019

- Chế bản cuốn “Thánh ca Truông Bồn

Thứ 6, ngày 30/8/2019

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt sách NNĐH 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chim vây vàng, TS Phạm Mỹ Dung)

- Làm thủ tuc nghiệm thu các giáo trình đã đù hồ sơ (Điền kinh 2 của TS Nguyễn Trí Lục; Giáo trình Giải tích số của TS Nguyễn Trung Hòa)

Thứ 7, ngày 31/8/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 01/9/2019