1. Đinh Trí Dũng, PGS.TS, Giám đốc, Tổng biên tập

Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3855097 (0912.033753)

Email: tridungdhv@gmail.com

2. Nguyễn Hồng Quảng, PGS. TS, Phó Giám đốc

Số 10, Ngõ 15, Đường Tôn Thất Tùng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0945.397.789 

Email: quangnh2007@vinhuni.edu.vn

3. Cao Thị Anh Tú, ThS, Biên tập viên

Số 07, ngõ 2B, đường Trần Thủ Độ, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.097682

Email: caoanhtudhv@gmail.com

4. Trịnh Thị Thanh, CN, CV Văn phòng

Số 02, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856662 (0936.284171)

Email: trinhthanhdhv@gmail.com.

5. Phan Quốc Trường, CN, KTV thiết kế, chế bản

Số 19, Đ. Võ Thời Mẫn, K8A, TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh

ĐT: 0919.835658

Email: phanquoctruong@vinhuni.edu.vn