Giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em trình bày các kiến thức cơ bản về cấu tạo, đặc điểm sinh lý và qui luật phát triển của các cơ quan, bộ phận và toàn bộ cơ thể của trẻ em. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các biện pháp chăm sóc và phát triển trẻ một cách hợp lý, khoa học. Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp những kiến thức nền nảng nhằm giúp sinh viên tiếp cận các lĩnh vực khoa học liên quan đến đối tượng trẻ em. Giáo trình là tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cô nuôi dạy trẻ và các bậc phụ huynh để có một cách nhìn đúng đắn về cơ thể trẻ em.