Giáo trình gồm 216 trang, trình bày trong 5 chương, sau mỗi chương mục đều có các bài tập ví dụ và lời giải cụ thể. Giáo trình có thể dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Xem thêm